Yhdistyksemme

Yhdistyksen tarkoituksena on

-edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa

-edistää eläinlääkäreiden keskuudessa kiinnostusta oftalmologiaa kohtaan

-järjestää alan koulutusta jäsenilleen sekä muille alasta kiinnostuneille

-toimia yhdyssiteenä muihin kansainvälisiin vastaaviin yhdistyksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin kuten ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) HED (Hereditary Eye Disease) Committee

-järjestää yhdessä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry: n kanssa paneelitutkimustilaisuuksia

Tarkoituksen toteuttamiseksi  yhdistys seuraa eläinten oftalmologian kehitystä ja tutkimusta, sekä antaa oftalmologiaan liittyviä aloitteita, esityksiä  ja lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia  ja rahankeräyksiä

 

Jäsenet

Yhdistyksen täysivaltaisiksi jäseniksi voivat liittyä silmätarkastuseläinlääkärit eli ns. silmäpanelistit.  Äänioikeus on ainoastaan täysivaltaisilla jäsenillä.

Aspiranttijäseniksi voivat liittyä ECVOn Eye Scheme tai muussa vastaavassa koulutusohjelmassa olevat eläinlääkärit.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen varsinainen kokous. Hakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hakemus ehtii esityslistalle.

Aspiranttijäseneksi pyrkivän tulee saapua hyväksymiskokoukseen esittelemään itsensä.