Koronavirus ja joukkotarkastukset

15.3.2020

Vallitsevassa koronavirus tilanteessa Soft ryn hallitus suosittelee, että jokainen panelisti noudattaa Suomen hallituksen ja THL:n virallisia ohjeita ja määräyksiä sekä tekee riskinarvioinnin joukkotarkastusten järjestämisestä yhteistyössä järjestävän tahon kanssa.